Распоред писмених задатака и контролних вежби 2018/2019.

                 Термини одржавања писмених задатака и писмених вежби у четвртом тромесечју школске 2018/2019. године.

                  (од 08.04.2019.-21.06.2019. године)

 

Српски језик и књижевност

 

 

Енглески  језик

 

 

Француски језик

 

Латински језик

 

 

Математика

 

Филозофија

 Физика   

   Хемија

Рач.и инфо.

  Руски језик

  Писмени задатак Писмена вежба Писмени задатак

 

Писмени задатак
Писмени задатак Писмени задатак Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмени задатак Писмени задатак

 

 

 I1

13.05.

 

 08.04.

 13.06.

 27.05.

04.06.

 17.05.

 

 28.05.

24.05.

 

      20.05.    

I2

15.05.

 

  08.04.      

 13.06.

 27.05.

07.06.

17.05.

 

 29.05.

24.05.

 

 20.05.

 I3

17.05.

 

 08.04.     

 

 27.05.

 05.06.

  16.05.   

 

28.05.

 

 

  20.05.

 I4

13.05.

 

  10.04.    

13.06.

  27.05.

04.06.

14.05.

 

 29.05.

 

 

  
  20.05.

II1

13.05.

29.05.

   10.04.  

 

 28.05.

 28.05.

 16.05.

13.06.

 

17.05.

 

 

       

II2

17.05.

29.05.

   11.04.

 

30.05.

29.05.

16.05.

13.06.

 

 16.05.

 

 

   

II3

16.05.

 

  10.04.

.

 

27.05.

 16.05.

13.06.

 

 14.05.

 

 

   

II4

13.05.

 

20.05. 

 

 30.05.

06.06.

16.05..

 

  22.05.

 

 

   

III1

10.05.

03.06.

21.05.
 

 29.05.

06.06.

 

 

28.05.

 20.05.

 16.05.

17.04.

 

III2

07.05.

06.06.

30.05.

 23.05.

 

 03.06.

17.05.

29.05.

 20.05.

17.05.

 09.04.

 

III3

09.05.

31.05.

   10.04.

 23.05.

 

 28.05.

16.05.

13.06.

27.05.

  24.05.

 17.05.

 18.04.

 

III4

 07.05.

 

20.05.
 

 29.05.

 

 07.06.

 24.05.

 28.05.

 22.05.

 

 17.04.

 

IV1

24.04.

 

09.05.
 

 

10.05.

 

 

 

 

 

 

    

IV2

24.04.

 

 09.05. 

 

 09.05.

 

 

 

 

 

 

    

IV3

25.04.

 

   19.04.

 

 07.05.

 

 

 

.

 

 

    

IV4

25.04.

 

06.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Табела о писменим задацима и вежбама ће стајати на огласној табли и сајту школе на увид ученицима и родитељима.