Распоред писмених задатака и контролних вежби 2018/2019.

                 Термини одржавања писмених задатака и писмених вежби у првом тромесечју школске 2018/2019. године.

                  (од 03.09.2018.-09.11.2018. године)

 

Српски језик и књижевност

 

Енглески  језик

 

 

Француски језик

Латински језик

 

Математика

 

Филозофија

  Физика   

   Хемија

Руски језик

  Рач.и инфо.

  Писмени задатак Писмени задатак

 

Писмена вежба Писмена вежба
Писмена вежба Писмени задатак Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба

 

 

I1 08.10.
     04.10.
 24.05. 30.10.  28.09.    23.10. 11.10. 29.10.    
I2 10.10.
        
   04.10.  23.05. 02.11. 28.09.    22.10.
11.10.
29.10.     
I3 12.10.
        
     25.05.  31.10.
  27.09.   
  22.10.
 11.10. 29.10.     
I4 08.10.        
  14.10.
  23.05. 30.10. 27.09.
   24.10.  11.10. 29.10.   
  
II1 01.10.  
 
  25.09.
 28.05.  30.10.  12.10.   22.10.
 04.10.       
II2 05.10.  
 
  25.09.
 28.05. 31.10.  11.10.    22.10.  05.10.
      
II3 11.10.  
 
  28.09.
  29.10.  12.10.    15.10.  05.10.
      
II4 08.10. 16.10.    28.09.
 28.05. 01.11. 11.10.     24.10.  05.10.
      
III1 19.10.
09.10.
 
   17.10.    25.10. 18.10. 26.10.  24.09.      
III2 16.10. 25.10.  27.09.  17.10.    05.11. 12.10. 26.10.  24.09.    
 
III3 18.10.  
 
   17.10.    30.10. 12.10. 25.10.   24.09.    
 
 III4  16.10. 22.10.
 
   17.10.    02.11.  19.10.  24.10.  10.10.    
 
IV1 03.10.
29.10.
 
  24.09.       26.09.   24.10.  17.10.  05.10. 19.10.         
IV2 03.10.
 17.10.     26.09.   25.10.  18.10.  05.10. 23.10.         
IV3 04.10.
   19.10. 27.09.
  23.10.  16.10.  05.10. 02.10.         
IV4 05.10. 15.10.   26.09.     26.10. 19.10. 04.10. 23.10.      
                         

Табела о писменим задацима и вежбама ће стајати на огласној табли и сајту школе на увид ученицима и родитељима.