Распоред писмених задатака и контролних вежби 2018/2019.

                 Термини одржавања писмених задатака и писмених вежби у другом тромесечју школске 2018/2019. године.

                  (од 13.11.2018.-31.01.2019. године)

 

Српски језик и књижевност

 

Енглески  језик

 

 

Француски језик

Латински језик

 

 

Математика

 

Филозофија

 Физика   

   Хемија

Рач.и инфо.

  Историја

  Писмени задатак Писмени задатак

 

Писмена вежба Писмени задатак
Писмени задатак Писмена вежба Писмени задатак Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмена вежба Писмени задатак Писмена вежба

 

 

 I1

10.12.

  14.11.

 17.12.

4.нед.нов.

 

05.12.

15.01.

 14.12.

 

 27.12.

20.12.

.

     17.01.

I2

12.12.

 16.11.       

 17.12.

 4.нед.нов.

 

05.12.

18.01.

14.12.

 

 26.12.

20.12.

 

    

 I3

14.12.

 14.11.        

 17.12.

4.нед.нов.

 

07.12.

 16.01.

  13.12.   

 

25.12.

 20.12.

 

  18.01.  

 I4

10.12.

16.11.       

 19.12.

4.нед.нов.

 

07.12.

22.01.

13.12.

 

 28.12.

 20.12.

 

  
  

II1

10.12.

  16.11.

 

05.12.

 27.11.

 

 25.12.

 11.12./24.01.

 

03.12.

 

 

     18.01.  

II2

14.12.

 15.11.

 

04.12.

 27.11.

 

26.12.

10.12./24.01.

 

 03.12.

 

 

    18.01.

II3

13.12.

 13.11.

 

07.12.

 

 

24.12.

 10.12./24.01.

 

 04.12.

 

 

    18.01.

II4

10.12.

20.12. 

 

07.12.

 27.11.

 

17.01.

13.12.

 

  05.12.

 

 

    18.01.

III1

07.12.

18.12.
 

 

 4.нед.нов.

 

 

 10.01.

27.12.

15.01.

 30.11.

 20.12.

12.12.

 

III2

04.12.

27.12. 

29.11.

 2.нед.дец.

 

 

 21.01.

21.12.

16.01.

 03.12.

 20.12.

 27.11.

 

III3

06.12.

 26.11.

 

 4.нед.нов.

 

 

 25.12.

06.12./24.01.

14.01.

  14.12.

 21.12.

 22.11.

 

III4

 11.12.

17.12.
 

 

 4.нед.нов.

 

 

 22.01.

 21.12.

 15.01.

 30.11.

 

 05.12.

 

IV1

12.12.

27.12.
 

  29.11.     

 28.11.

 

 

11.01.

 28.12.

 15.01.

21.12.

 

 

    

IV2

12.12.

 20.12. 

18.01.

 28.11.

 

 

10.01.

 27.12.

 14.01.

21.12.

 

 

    

IV3

13.12.

  23.11. 

.

29.11.

 

 

15.01.

 25.12.

 14.01.

21.12.

 

 

    

IV4

14.12.

24.12.

 

28.11.

 

 

  10.01.

27.12.

15.01.

05.12.

 

 

 

                           

Табела о писменим задацима и вежбама ће стајати на огласној табли и сајту школе на увид ученицима и родитељима.