Распоред - професори 2019/2020.

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   III2  III4  III3  I3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III3 I1  III2  I3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    III1  I3  
4. čas 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I2     III1 I2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I1      I4 I4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40

 I3

     III1 III4
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I3,4јмк        

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I1   I2 II1 II2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II4    II1
 
 II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I2    I1    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
        II4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 I4    II2    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II3    I4    
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     I1,2јмк    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV2     IV2  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II2      II4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II1   утш  IV4  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     утш   II2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 IV4   IV1 IV3  II1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II4     IV1   утш
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
IV3        утш

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 IV1   IV4     IV4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV1   IV4    II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV3   I4  I1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I3 II3 I3  IV3  IV1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV4     I2 I1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV4     I4 I2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    II4   III1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    II4  III1  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
       III3 II4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
   III4 III2   III4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III4   III4 III2  III2   III1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 III2   III1 III4    III3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 биб  биб    биб биб
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
биб  биб    биб  II1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
биб  биб   биб биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
биб   биб IV2  II2  биб
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
биб  биб  IV2 IV2   II2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
биб биб   II1   биб
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  II2 јмк II3 јмк   II4 јмк  II1 јмк

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II1,2,3,4        
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 II1,2,3,4        

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III3 III4  II2  II2  III4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III3 II3    II2  II1  III4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4  II3  II1   III4  II3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    II1    III3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   II1      
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   II2      
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I3 I1      I2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I1  I3      I2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I1  I3       
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I2 I1    I3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 II4    II4    II4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 I2   II4    
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV4 IV4      
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV4        
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
      IV4  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
       IV4  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   IV2  IV2    III2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    IV1     
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   IV1 IV3 III2  III1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV2 IV1   III2 III1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV2 IV3     IV3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III1  III2     III1   IV3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
IV1        

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I4    I4 I4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I4         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
     биб III4 биб 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    биб  биб биб 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    II2 II3  биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II4    биб  биб биб
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I3  I4  биб биб I2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I1 IV4 биб II1
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I3,4ум.д   I1,2ум.д  II2,3ум.д II1,4ум.д 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III4   IV4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  I1    II3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  биб    I4  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  биб   II2  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II4   I3  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  I2    II1  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 III1 IV3     III1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 IV2 IV2     III3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV4   III4 III4 IV4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV3  III2 IV4  IV1 IV1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV1 III3 I1 гв  IV2  III2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III1  II2  I3  IV4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 IV2  IV4  I4 I2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II4 I2  IV4    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I1  IV1 IV2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
      I3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   IV1 III1    I1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   II4 II2    I4

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  утш     II1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   утш      
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
     III2     III2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     III3    утш
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3  III3   II3   III4 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 III4 III4  I2 гв   I3,4 гв
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 утш   II1    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II2   утш    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    утш II3  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II3   II4  II1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1    II2    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
       II4 утш
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II1,2 гв  II3,4 гв утш
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    III1,2,3,4 гв  IV1,2,3,4 гв
 утш

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   IV3      утш
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 утш IV2      IV3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  IV3      IV4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV4       
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV4       IV2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV2      IV4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         IV1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV1         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV1         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I2 I2      
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I2       III2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV4  III2      I2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III2 III2      
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  IV1   I1  I1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  I1   I1  IV1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      IV1   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
      IV1  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 IV3 III1  IV3   III3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III1  IV3 IV3 III3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III3     III3   I3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III1     I3  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    I3 III1  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    I3  III3  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II3 II1 II1  II3  II3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II3 II1  IV2  III4 II2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II2  IV2  II2 IV2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III4 II2 II3    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 II1        
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 IV2        
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I4    II4   II4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  I4   I4   II4 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         I4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  II4      I4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II1  II4  II3    I4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II2    II3    I1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 II2  I3 I2     I1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   I3  I2     
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         IV2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    утш   I4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
     утш   I4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         I1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    I2     I1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    I2    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      утш  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
       утш  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  II4  IV1    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II1  II4  II3    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II2  IV4  II3    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II2      III3  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III1        III4  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV3      III2  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I3   I3  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  I2   IV2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I4   III4      IV1 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III3    I4   I1  IV2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I2    III3 II3 III3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
I1   IV1   III4  
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I1,2 зс   I3,4 зс     

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
     биб    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II4   биб    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV3 II3   II4  II1  IV3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2 III1  III1 II3   III2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II1 III2 IV3  II2
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I1,2 оор II1 зс I3,4 оор  II2,3,4 зс  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    I1 III2 III1 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I3    I2 III3  I1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III2    I3 III1  II4 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II3  III3   I2 II3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   II4 I4     
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
I4   II3 III3     
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   II3      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      IV3  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
      IV1  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      IV2   
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV2      
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV1      
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV3      
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  II2      
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II1      
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
      II2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
       II1  
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4 oop     

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II4   II3    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV3   III1  II4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 IV1 III1  IV1  IV3 IV3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  IV3 IV3  II3 II2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II2 II1    II1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II3      III1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  II3      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   III3   I2  IV2 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III2  I3 I3  IV4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      I4 III4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I1 I4 IV4    III2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III2  IV2 III4 III3  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 III3  I2    I1  
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III2    III2    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III4    III4    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I3   I2  I2 II2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I4 II4    II4  II1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I1 I1  II1  I3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I4 II3  II2  II3
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   II1,2 оор      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  биб III1    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  биб  III3    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III3 утш    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  III1      
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  биб утш    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  утш  утш    
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III4   III3     IV3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III2   III2   IV2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III1   III4    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    III1  IV4  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III3  I2 IV3 I1   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV4  I3 IV2 I2   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   I1   I3  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  II3   IV1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   IV1   II2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  I4    II4 II1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II1     I4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
        II3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        II4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
        II2

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     II1,2 вн  II3,4 вн  IV1 вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     III1 вн  IV3,4 вн  III3,4 вн

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    I1,2 вн    I3,4 вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     III2 вн    IV2 вн

Obaveštenja

Одабрани уџбеници 2019/2020.

 

Dokumenti:
doc.png Odabrani udžbenici 19.-20. HOT
Datum 21-06-2019 09:05:26 Veličina Dokumenta 67.53 KB Download 552 Download

Промена смене

Имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са циљем превенције ширења грипа у популацији деце и младих, донета је одлука да зимски распуст у Републици Србији буде продужен до 21. фебруара 2020. године, а да први наставни дан буде 24. фебруар 2020. године. Настава у Гимназији почиње у понедељак 24.02.2020.год. у ПРЕПОДНЕВНОЈ смени.

 

Twitter nalog Gimnazije

Najnovije vesti sa sajta škole od sada možete pratiti i preko Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2019/20. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 30.09.-04. октобра
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 21.-31. октобра
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 11.-15. новембра
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 02.-13. децембра
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 20.-24. јануара
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 18.-28. фебруара
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 23.-27. марта
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 21.-30. априла
ЈУНСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 18.-22. маја
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 01.-12. јуна
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 06.-10. јула
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 20.-31. августа.

Koliko do zvona?

Pre podne

1. čas 07:30 - 08:15
2. čas 08:20 - 09:05
3. čas 09:25 - 10:10
4. čas 10:15 - 11:00
5. čas 11:05 - 11:50
6. čas 11:55 - 12:40

Posle podne

1. čas 13:30 - 14:15
2. čas 14:20 - 15:05
3. čas 15:25 - 16:10
4. čas 16:15 - 17:00
5. čas 17:05 - 17:50
6. čas 17:55 - 18:40

Psiholog

Termini za razgovore sa učenicima koji se obrate za savet su svakog četvrtka u toku velikog odmora i u međusmeni. Po potrebi će se zakazivati i drugi termini.


Javne nabavke