Распоред - професори 2019/2020.

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   III2  III4  III3  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III3 I1  III2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I4   III1  I3  I3
4. čas 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I2      I3 I2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I3        I4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40

 I1

     III1 III4
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I3,4јмк        

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 I1   I2 II1 II2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 I4    II1    II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I2    I1    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    II2    II4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 II4        
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II3    I4    
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     I1,2јмк    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
IV2     IV2  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II2      II4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II1   утш  IV4  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     утш   II2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 IV4   IV1 IV3  II1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II4     IV1   утш
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
IV3        утш

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 IV1  I1 IV4     IV4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV1 II3 I3    II3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV3  IV4 I4   IV1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I3  IV4   IV3  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
       I2 I1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
       I4 I2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    II4   III1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
    II4  III1  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III2 III2  III3 II4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III2   III4 III2   III4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III4   III4      III1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   III1 III4    III3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 биб  биб    биб IV2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
биб  биб    биб  II1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
биб  биб   биб биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
биб   биб IV2  II2  биб
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
биб  биб  IV2    биб
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
биб II2    II1   биб
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  II2 јмк II3 јмк   II4 јмк  II1 јмк

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 II1,2,3,4        
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 II1,2,3,4        

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III3 III4  II2  II2  III4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III3     II2  II1  III4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III4  II3      II3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
   II3 II1 III4  III3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   II1 II1    II2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I3 IV4    I2  I2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I1  I3      I2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
IV4   I3 II4   I1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II4 I2 II4  I1  I3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
     I1 IV4   II4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     IV4 IV4  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   IV2  IV2    III2
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   IV1 IV3 III2 III1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV2 IV1  IV1 III2 III1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV2 IV3   III1  IV3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III1  III2       IV3
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
IV1        

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I4    I4 I4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I4         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
      III4 биб 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
     IV4 I3 биб 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    II2 II3  биб
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     биб  I4 биб
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I2    биб биб биб
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  I1 биб биб II1
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I3,4ум.д II4 I1,2ум.д  II2,3ум.д II1,4ум.д 

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III4   IV4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   I1    II3  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  биб     биб  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I4   II2  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II4   I3  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  I2    II1  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 IV4  IV1     III1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 III1 IV3     IV4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 IV2 IV2     III2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV1   III4   III2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV3  III2 IV4  III4  IV1 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  III3 I1 гв  IV2  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III1  II2  I3  IV1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 IV2  IV4  I4 I2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II4 I2 IV4    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  I1   IV2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    II4 I3  IV4
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   IV1 III1    I1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II2    I4

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  утш     II1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   утш     III2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III3      
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  III2  III3    утш
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II3    II3   III4 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 III4 III4  I2 гв   I3,4 гв
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 утш   II1    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II2   утш    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II4   утш II3  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II3   II1  II1  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    II2  II4 утш
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    II1,2 гв  II3,4 гв утш
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    III1,2,3,4 гв  IV1,2,3,4 гв
 утш

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   IV3      IV1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 утш IV2      IV3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   IV3      IV4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 IV4        
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV4      IV2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  IV2      IV4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   утш      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I2 I2    I1  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 I2  I1 IV1 I1   I3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
I1    IV1    I2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
     I3    IV1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
IV1    I3    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 I3        
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 IV3 III1  IV3  IV3 III3 
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV4 III1  IV3 IV3 III3
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III3     III3   III2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III1     III1   
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
    III2 III2  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     III2  III3  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II3 II1 II1  II3  II3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
II3 II1  IV2  III4 II2 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II2  IV2  II2 IV2 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III4 II2 II3    
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 II1        
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 IV2        
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I4       II4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   I4   I4  II4 
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  II4      I4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  II4 II3    I4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II1  II4  II3    I4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
II2    I2    I1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
 II2  I3 I2     I1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   I3      
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
         IV2
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
    утш   I4
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
     утш   I4
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
    I2     I1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    I2     I1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
      утш  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
       утш  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
II1  II4 II3    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
 II1  II4  II3    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 II2      III4  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II2      IV1  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   III1   III3   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV3 IV4     III2  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
      I3 3с   
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  I3   I3 I1
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   I2   IV2  IV1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   III4      
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
III3   I4 I4  IV2
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
I1    III3 II3 III3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
I2   IV1   III4  
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I1,2 зс   I3,4 зс     

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         I4 3с
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
        III1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      II4  
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
IV3      II1  IV3
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
II2 II3   III1 II3   III2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
III2 II1  II4 IV3  II2
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
 I1,2 оор II1 зс I3,4 оор  II2,3,4 зс  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
I4   I1  III2  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
I3    I2 III3  I1
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III2    I3 III1  II4 
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II3  III3   I2 II3 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
 III1  II4 I4     
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   II3 III3     
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   II3      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
     биб  IV3  
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  II2  биб  IV1  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
   II1  биб    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
   IV2  биб II2  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  IV1  биб IV2  
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     IV3 II1  
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 II4    IV1    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
IV3   III1  II4  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  III1 II3  IV3 IV3
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
II1 IV3 IV3  II3 II2 
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  II2    IV1 II1
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  II3      III1
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
  II3      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
   III3      I3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  III2      
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
      IV2  III4
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I1 I4 IV4  III3  IV4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III2  IV2 III4 I4 I2
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
 III3  I2 I3  I1 III2
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    II3,4 оор    

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
III2    III2    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III4    III4    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
 I3     I2 II2
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
I4 II4  I1  II4  II1
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
  I1  I2 II1  I3
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
   I4  II3  II2  II3
7/8. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   II1,2 оор      

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  биб III1    
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
  биб  III3    
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  биб утш    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
   III1      
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
   III3 утш    
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
  утш  утш    
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
 III4   III3     IV3
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
III2   III2   IV2
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
III1   III4    
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
    III1  IV4  
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
III3  I2 IV3 I1   
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
IV4  I3 IV2 I2   
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
   I1   I3  

 

Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
  II3   II4   
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
   IV1   II2  
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
  I4    IV1  II1
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
  II1     I4
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
        II3 
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
        II4
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
         II2

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
     II1,2 вн  II3,4 вн  IV1 вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     III1 вн  IV3,4 вн  III3,4 вн

 

 
Час Пре подне
После подне
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
претчас 06:40 - 07:25
12:40 - 13:25
         
1. час 07:30 - 08:15
13:30 - 14:15
         
2. час 08:20 - 09:05
14:20 - 15:05
         
3. час 09:25 - 10:10
15:25 - 16:10
         
4. час 10:15 - 11:00
16:15 - 17:00
         
5. час 11:05 - 11:50
17:05 - 17:50
         
6. час 11:55 - 12:40
17:55 - 18:40
    I1,2 вн    I3,4 вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
     III2 вн    IV2 вн
7. час 12:45 - 13:30
18:45 - 19:30
    III2 вн   IV2 вн

Obaveštenja

Blok nastava

IV-1 ima blok u utorak, 26.11.2019. - početak je u 11.05.

IV-2 ima blok u sredu, 27.11.2019. - početak je u 11.05.

IV-3 ima blok u četvrtak, 28.11.2019. - početak je u 11.05.

IV-4 ima blok u petak, 29.11.2019. - početak je u 11.05.

 

Одабрани уџбеници 2019/2020.

 

Dokumenti:
Odabrani udžbenici 19.-20. HOT
Datum 21-06-2019 09:05:26 Veličina Dokumenta 67.53 KB Download 484 Download

Промена смене

У понедељак 25.11.2019. године је промена смене. Наредне две недеље настава у Гимназији ће се одвијати у ПОСЛЕПОДНЕВНОЈ смени.

 

Twitter nalog Gimnazije

Najnovije vesti sa sajta škole od sada možete pratiti i preko Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2019/20. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 30.09.-04. октобра
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 21.-31. октобра
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 11.-15. новембра
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 02.-13. децембра
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 20.-24. јануара
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 18.-28. фебруара
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 23.-27. марта
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 21.-30. априла
ЈУНСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 18.-22. маја
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 01.-12. јуна
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА 06.-10. јула
ДАТУМ ПОЛАГАЊА 20.-31. августа.

Koliko do zvona?

Pre podne

1. čas 07:30 - 08:15
2. čas 08:20 - 09:05
3. čas 09:25 - 10:10
4. čas 10:15 - 11:00
5. čas 11:05 - 11:50
6. čas 11:55 - 12:40

Posle podne

1. čas 13:30 - 14:15
2. čas 14:20 - 15:05
3. čas 15:25 - 16:10
4. čas 16:15 - 17:00
5. čas 17:05 - 17:50
6. čas 17:55 - 18:40

Psiholog

Termini za razgovore sa učenicima koji se obrate za savet su svakog četvrtka u toku velikog odmora i u međusmeni. Po potrebi će se zakazivati i drugi termini.


Javne nabavke