Tribina "Above the ground"

Šestog juna 2018. godine, u kabinetu Računarstva i informatike, održana je tribina (predavanje) o nastanku video igre za PC računare, "Above the ground". Autori igre i predavači na tribini su učenica Anđela Dragojević iz III-1 i Marko Saramandić iz I-3 naše Gimnazije. Anđela je bila zadužena za izgled, dizajn i animaciju likova koji se pojavljuju u ovoj igri, a Marko za kodiranje, kretanje likova, njihovu interakciju i interfejs igre. Predavači su prisutnim učenicima na lep i inovativan način prikazali kako se, uz jedan timski rad, stvaraju kompjuterske aplikacije (u konkretnom slučaju jedna video igra). Ova igra je dvodimenzionalna, pisana je za Windows OS, a u planu im je da u budućnosti pišu igre i za druge platforme (Android, IoS). Takođe, u planu im je i da prošire svoj rad na 3D polje. Dogovoreno je i da se tada ponovo organizuje slična tribina. Učenicima je u organizaciji tribine pomoć i tehničku podršku obezbedio nastavnik Računarstva i informatike, Srđan Kušaković.