Распоред контролних задатака и писмених вежби 2023/2024.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 01.09.2023. - 7.11.2023. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    
 
 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3  П-СРПСКИ ЈЕЗИК          2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11 Т-МАТЕМАТИКА  8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  14   12   16  
13 
  18 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23 П-МАТЕМАТИКА  20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26 Т-ХЕМИЈА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28  Т-ФИЗИКА     30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10  Т-МАТЕМАТИКА  7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  10   8   12  
 
11 
  16  Т-ХЕМИЈА  13   11   15  
12 
  17 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  14   12   16  
13 
  18 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 П-МАТЕМАТИКА  24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28  Т-ФИЗИКА      30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2 Т-МАТЕМАТИКА     
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11  Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  14   12   16  
13 
  18 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25 Т-ХЕМИЈА  22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27 П-МАТЕМАТИКА   24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28  Т-ФИЗИКА      30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2 Т-МАТЕМАТИКА     
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5   2 П-МАТЕМАТИКА      4  
1   6 Т-ПСИХОЛОГИЈА 
3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11 Т-ХЕМИЈА   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  22   20   24  
21 
  26 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29   Т-ФИЗИКА         29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3  Т-МАТЕМАТИКА          2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6 Т-ПСИХОЛОГИЈА 
3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 7      5    9  
6  
11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23  Т-ХЕМИЈА  20   18   22  
19  
24 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  21   19   23  
20 
  25 Т-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30  П-МАТЕМАТИКА  27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29  Т-ФИЗИКА          29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2 Т-МАТЕМАТИКА     
       
1  
      3            2  
    4    1  П-МАТЕМАТИКА       3  
    5   2       4  
1   6  Т-ПСИХОЛОГИЈА 
3   1   5  
 
4
  9  П-СРПСКИ ЈЕЗИК  6   4   8  
5   10 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  27 Т-ХЕМИЈА  24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29   Т-ФИЗИКА         29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   2  П-СРПСКИ ЈЕЗИК      4  
1   6   3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7      5    9  
6  
11 Т-МАТЕМАТИКА   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23 П-МАТЕМАТИКА  20   18   22  
19  
24 Т-ХЕМИЈА   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26   23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30   Т-ФИЛОЗОФИЈА  27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1  П-МАТЕМАТИКА        3  
    5 Т-РУСКИ ЈЕЗИК 2       4  
1   6 Т-МАТЕМАТИКА 
3   1   5  
 
4
  9    6   4   8  
5   10 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30    Т-ФИЛОЗОФИЈА  27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК       29    27   31  
28        30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК    1          3  
    5 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  2       4  
1   6   3   1   5  
 
4
  9   6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11 Т-МАТЕМАТИКА  8   6    10  
7   12 Т-ХЕМИЈА   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26 П-МАТЕМАТИКА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30   Т-ФИЛОЗОФИЈА   27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29  П-СРПСКИ ЈЕЗИК          29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26  Т-ФИЛОЗОФИЈА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30  П-МАТЕМАТИКА   27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28  Т-МАТЕМАТИКА      30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   8  
5   10 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18  Т-ХЕМИЈА  15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  17   15   19  
 
18 
  23   20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26 П-МАТЕМАТИКА  23   21   25  
22 
  27 Т-ФИЛОЗОФИЈА 24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31    28    26   30  
27         29    27   31  
28   Т-МАТЕМАТИКА     30    28       
29            29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16   13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 20   18   22  
19  
24 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26  Т-ФИЛОЗОФИЈА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
  31 П-МАТЕМАТИКА   28    26   30  
27  Т-ФИЗИКА       29    27   31  
28        30    28       
29  Т-МАТЕМАТИКА          29      

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
   2      
       
1  
      3            2  
    4    1          3  
    5   2       4  
1   6  
3   1   5  
 
4
  9 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   8  
5   10   7      5    9  
6  
11 П-СРПСКИ ЈЕЗИК   8   6    10  
7   12   9   7   11  
8   13   10   8   12  
 
11 
  16  П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13   11   15  
12 
  17   14   12   16  
13 
  18   15   13   17  
14 
  19   16   14   18  
15 
  20   17   15   19  
 
18 
  23  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  20   18   22  
19  
24   21   19   23  
20 
  25   22   20   24  
21 
  26  Т-ФИЛОЗОФИЈА  23   21   25  
22 
  27   24   22   26  
 
25 
  30     27    25    29  
26 
Т-МАТЕМАТИКА  31 П-МАТЕМАТИКА   28    26   30  
27         29    27   31  
28        30    28       
29            29      

 

Обавештења

Одабрани уџбеници 2023/2024.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 23/24 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.31 MB Download 606 Download

Информатор о раду

Информатор о раду Гимназије можете преузети овде: 

Информатор о раду

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2022/23. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.10. - 04.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.10. - 18.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.11. - 02.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 12.12. - 16.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 06.02. - 10.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.02. - 24.02.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.04. - 07.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.04. - 28.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 08.05. - 12.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.05. - 26.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.07. - 07.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.08. - 31.08.

Време реализације часова

 

претчас 07:10 - 07:55
1. час 08:00 - 08:45
2. час 08:50 - 09:35
велики одмор 09:35 - 09:50
3. час 09:55 - 10:40
4. час 10:45 - 11:30
5. час 11:35 - 12:20
6. час 12:25 - 13:10
7. час 13:15 - 14:00
8. час 14:05 - 14:50

 

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току  одмора. По потреби ће се заказивати и други термини.