Распоред контролних задатака и писмених вежби 2020/2021.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 16.11.2020. - 29.01.2021. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    А,Б-Групе
 
 
СЕПТРМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1  П-Енглески језик-Б     
2       4   2      
3   1    5    3 Т-Хемија-Б 
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8 Т-Хемија-А  5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10  П-Српски језик-А
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15  П-Франц. језик-Б 12  
16    14   18   16   13 Т-Физика-А 
17    15   19   17 П-Српски језик-Б  14  
18    16   20   18   15 П-Математика-А 
 
21    19   23   21   18  
22   
20   24 П-Енглески језик-А  22  Т-Математика-А 19  
23    21   25   23   20 Т-Физика-Б 
24    22   26   24 П-Франц. језик-А  21  
25     23    27   25 П-Руски језик  22 П-Математика-Б 
 
28    26   30   28   25  
29    27         29  Т-Математика-Б  26  
30    28         30    27  
    29         31     28   
    30             29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2 П-Енглески језик-Б     
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7 П-Српски језик-А  4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14 П-Српски језик-Б  11 Т-Хемија-А 
15    13   17   15   12 Т-Физика-А 
16    14   18   16 Т-Математика-Б  13  
17    15   19   17 П-Руски језик-Б 14 П-Математика-А 
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21   18  Т-Хемија-Б
22   
20   24   22 П-Франц. језик-А  19  Т-Физика-Б
23    21   25 П-Енглески језик-А  23  Т-Математика-А 20  
24    22   26   24 П-Руски језик-А  21 П-Математика-Б 
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28   25  
29     27         29  П-Франц. језик-Б  26  
30     28         30    27  
    29       31   28  
     30             29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16   13  
17    15   19   17   14  
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21   18  
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23   20  
24    22   26   24   21  
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28   25  
29    27         29    26  
30    28         30    27  
    29         31     28   
    30             29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3 П-Енглески језик-Б 
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8 П-Српски језик-А  5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10 П-Енглески језик-А 
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15  П-Српски језик-Б 12  
16    14   18   16   13 П-Математика-А 
17    15   19   17 П-Руски језик-Б  14  
18    16   20   18 Т-Математика-Б  15  
 
21    19   23   21   18  
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23 П-Франц. језик-А  20 П-Математика-Б 
24    22   26   24 П-Руски језик-А  21  
25     23    27   25 Т-Математика-А  22  
 
28    26   30   28   25  
29     27        29    26  
30     28        30  П-Франц. језик-Б  27  
     29        31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16   13  
17    15   19   17   14  
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21   18  
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23   20  
24    22   26   24   21  
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28   25  
29     27         29    26  
30     28         30    27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4  П-Латински језик-Б 1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8 П-Српски језик-А  5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15 П-Српски језик-Б  12  
16    14   18   16 Т-Физика-Б  13  
17    15   19   17   14  
18    16   20   18 Т-Математика-Б  15  
 
21    19   23   21   18 П-Математика-Б 
22   
20   24   22 Т-Математика-А  19  
23    21   25   23 Т-Физика-А  20  
24    22   26   24   21  
25     23    27 П-Латински језик-А  25 П-Енглески језик-А  22  
 
28    26   30   28   25 П-Математика-А 
29    27         29    26  
30    28         30  П-Енглески језик-Б  27  
    29         31    28   
    30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3 П-Франц. језик-Б 
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7  
11   9   6  
10    8   12   10 П-Математика-А 
7  
11    9   13   11 П-Српски језик-А  8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16   13  
17    15   19   17 П-Математика-Б  14  
18    16   20   18  П-Српски језик-Б 15  
 
21    19   23   21 Т-Физика-А  18  
22   
20   24   22 П-Енглески језик-А  19  
23    21   25   23   20  
24    22   26 П-Франц. језик-А  24   21  
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28  Т-Физика-Б 25  
29     27         29   П-Енглески језик-Б 26  
30    28         30    27  
    29         31    28   
    30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1  П-Латински језик-Б
   
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4  Т-Математика-Б 1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8  Т-Хемија-А 5  
 
7   11   9  П-Српски језик-А
6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11 Т-Математика-А
8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15  Т-Хемија-Б 12  
16    14   18   16 П-Српски језик-Б
13  
17    15   19   17   14  
18    16   20 П-Франц. језик-Б
18 Т-Физика-Б
15 П-Математика-А
 
21    19   23   21   18  
22   
20   24  П-Латински језик-А
22 П-Енглески језик-А
19 П-Математика-Б
23    21   25   23   20  
24    22   26   24   21  
25     23    27 П-Франц. језик-А
25 Т-Физика-А
22  
 
28    26   30   28   25  
29     27         29  П-Енглески језик-Б
26  
30     28         30    27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7 П-Српски језик-А  4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10 Т-Математика-А 
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14  П-Српски језик-Б 11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16   13 П-Математика-А 
17    15   19   17  Т-Математика-Б 14  
18    16   20   18 Т-Физика-Б  15  
 
21    19   23   21 П-Руски језик-А  18  
22   
20   24   22 П-Енглески језик-А  19  
23    21   25   23   20 П-Математика-Б 
24    22   26   24   21 П-Франц. језик-Б 
25     23    27   25 Т-Физика-А  22  
 
28    26   30   28 П-Руски језик-Б  25  
29     27         29  П-Енглески језик-Б  26  
30     28         30    27  
     29         31    28  П-Франц. језик-А 
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9 П-Српски језик-А  6  
10    8   12   10  
7  
11    9   13   11  Т-Математика-А 8  
 
14    12   16   14 П-Руски језик-Б  11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16 П-Српски језик-Б  13 П-Франц. језик-А 
17    15   19   17   14  
18    16   20   18 Т-Математика-Б  15 П-Математика-А 
 
21    19   23   21 П-Руски језик-А  18  
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23 Т-Физика-А  20 П-Франц. језик-Б 
24    22   26   24 П-Енглески језик-А  21  
25     23    27   25   22 П-Математика-Б 
 
28    26   30   28 П-Енглески језик-Б  25  
29     27         29    26  
30     28         30  Т-Физика-Б  27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8 П-Српски језик-А  5  
 
7  
11   9   6  
10    8  
12   10 Т-Математика-А 
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11 П-Математика-А 
15    13   17   15 П-Српски језик-Б  12  
16    14   18 П-Енглески језик-Б  16   13  
17    15   19   17 Т-Математика-Б  14  
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21   18 П-Математика-Б 
22   
20   24   22   19  
23    21   25 П-енглески језик-А  23   20  
24    22   26   24 П-Физика-А  21  
25     23    27   25 П-Франц. језик-А  22  
 
28    26   30   28 П-Франц. језик-Б  25  
29     27         29    26  
30     28         30  П-Физика-Б  27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4 Т-Математика-Б  1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7  
11   9   6  
10    8  
12   10  
7  
11    9   13   11 П-Енглески језик-А  8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12 П-Математика-А 
16    14   18   16   13  
17    15   19   17   14 П-Франц. језик-А 
18    16   20   18  П-Енглески језик-Б 15  
 
21    19   23   21 П-Српски језик-А  18  
22   
20   24   22   19 П-Математика-Б 
23    21   25   23   20  
24    22   26   24   21 П-Франц. језик-Б 
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28 П-Српски језик-Б  25  
29     27         29    26  
30     28         30    27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4 П-Франц. језик-Б  1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8 П-Српски језик-А  5  
 
7  
11   9   6  
10    8  
12   10  
7  
11    9   13   11 Т-Математика-А  8  
 
14    12   16   14   11 П-Математика-А 
15    13   17   15 П-Српски језик-Б  12  
16    14   18   16   13  
17    15  
19   17 П-Физика-Б  14  
18    16   20   18 Т-Математика-Б  15  
 
21    19   23   21   18 П-Математика-Б 
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23 П-Енглески језик-А  20  
24    22   26   24 П-Физика-А  21  
25     23    27 П-Франц. језик-А  25   22  
 
28    26   30   28   25  
29     27         29  П-Енглески језик-Б  26  
30     28         30    27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3 П-Франц. језик-Б 
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9 П-Српски језик-А  6  
10    8  
12   10 Т-Математика-А 
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12  
16    14   18   16 П-Српски језик-Б  13  
17    15  
19   17 Т-Математика-Б  14 П-Математика-А 
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21 П-Енглески језик-А  18  
22   
20   24   22   19  
23    21   25   23 Т-Физика-А  20  
24    22   26 П-Франц. језик-А  24   21 П-Математика-Б 
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28 П-Енглески језик-Б  25  
29     27         29    26  
30     28         30   Т-Физика-Б 27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2 П-Франц. језик-Б     
3   1    5    3  
   
4   2   6   4   1  
 
  5   9   7 Т-Математика-А  4  
  6   10  П-Енглески језик-А 8   5  
 
7   11   9   6  
10    8   12   10 П-Српски језик-А 
7  
11    9   13   11   8  
 
14    12   16   14 Т-Математика-Б  11  
15    13   17 П-Енглески језик-Б  15   12  
16    14   18   16   13  
17    15   19   17 П-Српски језик-Б  14  
18    16   20   18   15  
 
21    19   23   21 П-Математика-А  18  
22    20   24   22   19  
23    21   25 П-Франц. језик-А  23 Т-Физика-А  20  
24    22   26   24   21  
25     23    27   25   22  
 
28    26   30   28 П-Математика-Б  25  
29     27        29 Т-Физика-Б  26  
30     28         30    27  
     29         31    28   
     30            29   

 

 
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
       2       
   
1       3    1       
2       4   2      
3   1    5    3  
   
4   2   6   4 П-Франц. језик-Б  1  
 
  5   9   7   4  
  6   10   8   5  
 
7   11   9 П-Српски језик-А  6  
10    8  
12   10  
7  
11    9   13   11 Т-Математика-А  8  
 
14    12   16   14   11  
15    13   17   15   12  П-Математика-А
16    14   18   16 П-Српски језик-Б  13  
17    15  
19   17   14  
18    16   20   18  Т-Математика-Б 15  
 
21    19   23   21 П-Енглески језик-А  18  
22   
20   24   22   19 П-Математика-Б 
23    21   25   23 Т-Физика-А  20  
24    22   26   24   21  
25     23    27 П-Франц. језик-А  25   22  
 
28    26   30   28 П-Енглески језик-Б  25  
29     27         29    26  
30     28         30  Т-Физика-Б  27  
     29         31    28   
     30            29   

 

Обавештења

Blok nastava Računarstva i informatike

IV-1 - utorak, 24.11.2020. početak u 11.10.

IV-2 - sreda, 25.11.2020. početak u 11.10.

IV-3 - četvrtak, 26.11.2020. početak u 11.10.

IV-4 - petak, 27.11.2020. početak u 11.10.

Učenici koji prate nastavu on-line dužni su da prisustvuju času u navedeno vreme.

Odsutni će biti evidentirani.

 

 

 

Одабрани уџбеници 2020/2021.

 

Dokumenti:
doc.png Oдабрани уџбеници 20.-21. HOT
Datum 20-07-2020 09:05:26 Veličina Dokumenta 66.6 KB Download 1.228 Download

План примене мера за спречавање ширења инфекције COVID-19

 

Opširnije...

Промена смене

У понедељак 23.11.2020. године је промена смене. Наредне две недеље настава у Гимназији ће се одвијати  ПРЕ ПОДНЕ.

 

Twitter налог Гимназије

Најновије вести сајта школе од сада можете пратити и преко Twittera. 

Gimnazija Vrnjačka Banja @news-gvb

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2020/21. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.09. - 02.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.10. - 30.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 23.11. - 27.11.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.12. - 25.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 18.01. - 22.01.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.02. - 05.03.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 29.03. - 02.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.04. - 29.04.
ЈУНСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 10.05. - 14.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.05. - 04.06.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 05.07. - 09.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.08. - 31.08.

Колико до звона?

Пре подне

1. час 07:30 - 08:00
2. час 08:05 - 08:35
3. час 08:40 - 09:10
4. час 09:25 - 09:55
5. час 10:00 - 10:30
6. час 10:35 - 11:05
7. час 11:10 - 11:40

После поднe

1. час 12:00 - 12:30
2. час 12:35 - 13:05
3. час 13:10 - 13:40
4. час 13:55 - 14:25
5. час 14:30 - 15:00
6. час 15:05 - 15:35
7. час 15:40 - 16:10

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току великог одмора и у међусмени. По потреби ће се заказивати и други термини.

Јавне набавке


Javne nabavke