Стручна већа и тимови 2023/24.

              СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 1. Марија Стојановић, наставник математике, руководилац
 2. Катарина Романов, наставник екглеског језика, записничар
 3. Слађана Опачић, наставник француског језика
 4. Биљана Марковић Крагуљац, наставник ликовне уметности,
 5. Биљана Марковић Гочанин, наставник хемије,
 6. Ивана Радивојевић, наставник историје
 7. Наташа Перовић Димитријевић, наставник биологије
 8. мр Драгослав Ђуровић, наставник филозофије,
 9. Бранкица Продановић, наставник математика
 10. Данијела Брђовић, наставник српског језика и књижевности
 11. Дојна Стодић, директор
 12. Председник Ученичког парламента
 13. Члан Савета родитеља
 14. Марија Стоиљковић, психолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА   
 1. Дојна Стодић, директор, педагошки саветник
 2. Марија Стоиљковић, психолог, педагошки саветник, руководилац
 3. Александар Јовановић, стручни сарадник-психолог
 4. Оливер Миљковић, наставник француског језика
 5. Горица Кончар, наставник биологије
 6. Драгослав Ђуровић, наставник филозофије
 7. Иван Бурмаз, наставник физичког васпитања
 8. Марина Башић, наставник информатике
 9. Данијела Брђовић, наставник српског језика и књижевности

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ      

 1. Дојна Стодић, директор, руководилац
 2. Марија Стоиљковић, психолог,
 3. Александар Јовановић, стручни сарадник-психолог
 4. Оливер Миљковић, наставник француског језика, председник стручног већа за области предмета страних језика, записничар
 5. Горица Кончар, наставник биологије, председник стручног већа за области предмета природне групе
 6. Драгослав Ђуровић, наставник филозофије, председник стручног већа за области предмета друштвене групе
 7. Иван Бурмаз, наставник физичког васпитања, председник стручног већа за области предмета физичко васпитање
 8. Марина Чеперковић, наставник информатике, председник стручног већа за области предмета математике и рачунарства и информатике
 9. Данијела Брђовић, наставник српски језик и књижевност, председник стручног већа за области предмета српског језика и књижевности и уметности
 10. Марија Стојановић, наставник математике, председник Стручног актива за развојно планирање

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ           

 1. Дојна Стодић, директор,
 2. Марија Стоиљковић, психолог, руководилац
 3. Горица Кончар, наставник биологије,
 4. Биљана Рсовац, наставник географије,
 5. Данијела Брђовић, наставник српског језика и књижевности,
 6. Милена Станковић, наставник енглеског језика,
 7. Биљана Марковић Гочанин, наставник хемије,
 8. Слађана Опачић, наставник француског језика,
 9. Председник Ученичког парламента,
 10. Члан савета родитеља, родитељ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ        

 1. Биљана Марковић-Крагуљац, наставник ликовне културе, педагошки саветник,
 2. Биљана Рсовац, наставник географије
 3. Јасмина Бисерчић, наставник физике
 4. Слађана Опачић, наставник француског језика                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И БЕЗБЕДНОСТ        

 1. Дојна Стодић, директор школе
 2. Надица Пејић, секретар школе
 3. Иван Бурмаз, наставник физичког васпитања
 4. Ненад Ђуракић, наставник физичког васпитања
 5. Оливер Миљковић, наставник француског и латинског језика, записничар
 6. Марија Стоиљковић, психолог, педагошки саветник, руководилац
 7. Александар Јовановић, психолог           

         ТИМ ЗА ИЗРАДУ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ГИМНАЗИЈЕ – ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ, ТАКМИЧЕЊА, МАНИФЕСТАЦИЈА       

 1. Данијела Брђовић, наставник српског језика и књижевности, записничар
 2. Срђан Кушаковић, наставник рачунарства и информатике, руководилац
 3. Филип Цветановић, наставник рачунарства и информатике
 4. Владимир Пејић, техничар            

         ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА (И ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ПРОЈЕКТЕ)         

 1. Оливер Миљковић, наставник француског и латинског језика
 2. Бојан Мијајловић, наставник физике
 3. Слађана Опачић, наставник француског и латинског језика
 4. Ивана Радивојевић, наставник историје
 5. Катарина Романов, наставник енглеског језика        

          ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА        

 1. Александар Јовановић, психолог, председник
 2. Срђан Кушаковић, наставник рачунарства и информатике
 3. Филип Цветановић, наставник наставник рачунарства и информатике
 4. Тијана Матић, наставник српског језика и књижевност                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ        

 1. Бранкица Продановић, наставник математике, записничар
 2. Наташа Перовић-Димитријевић, наставник биологије, руководилац
 3. Горица Кончар, наставник биологије
 4. Биљана Марковић Гочанин, наставник хемије
 5. Катарина Романов, наставник енглеског језика
 6. мр Драган Париповић, наставник историје
 7. Тијана Матић, наставник српског језика и књижевности

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ        

 1. Бранислава Поповић, наставник француског језика
 2. Александар Јовановић, психолог
 3. Марина Чеперковић, наставник рачунарства и информатике
 4. Иван Бурмаз, одељенски старешина IV-1
 5. Биљана Рсовац, одељењски старешина IV-3
 6. Милена Станковић, одељењски старешина IV-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

         ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 1. Дојна Стодић, директор, педагошки саветник
 2. Марија Стоиљковић, школски психолог, педагошки саветник
 3. Биљана Марковић-Гочанин, наставник хемије, педагошки саветник, Руководилац тима
 4. Биљана Марковић-Крагуљац, наставник ликовне културе, педагошки саветник
 5. мр Драгослав Ђуровић, наставник филозофије, педагошки саветник

          

          ТИМ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ       

 1. Срђан Кушаковић, наставник рачунарства и информатике,
 2. Филип Цветановић, наставник рачунарства и информатике,
 3. Марина Чеперковић, наставник рачунарства и информатике
 4. Марија Стојановић, наставник математике,
 5. Владимир Пејић, техничар                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Обавештења

Упис 2024/25.

Све информације о упису у Гимназију за школску 2024/2025. годину можете наћи oвдe.

 

Одабрани уџбеници 2023/2024.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 23/24 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.31 MB Download 885 Download

Информатор о раду

Информатор о раду Гимназије можете преузети овде: 

Информатор о раду

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2023/24. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 02.10. - 06.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 16.10. - 20.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 27.11. - 01.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 11.12. - 15.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 05.02. - 09.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 19.02. - 23.02.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.04. - 05.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.04. - 26.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 07.05. - 10.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.05. - 24.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.07. - 05.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.08. - 30.08.

Време реализације часова

 

претчас 07:10 - 07:55
1. час 08:00 - 08:45
2. час 08:50 - 09:35
велики одмор 09:35 - 09:50
3. час 09:55 - 10:40
4. час 10:45 - 11:30
5. час 11:35 - 12:20
6. час 12:25 - 13:10
7. час 13:15 - 14:00
8. час 14:05 - 14:50

 

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току  одмора. По потреби ће се заказивати и други термини.