Interkulturalnost - Evropski dan jezika

Evropski dan jezika je inicijativa Saveta Evrope i Evropske komisije sa ciljem da se ljudi širom Evrope ohrabre da uče strane jezike i da se upoznaju sa bogatom jezičkom i kulturnom raznolikošću Evrope, koje moraju biti očuvane i negovane. Time bi se ostvario cilj – poboljšanje komunikacije i razumevanja među evropskim narodima.
Shodno tome, 26. septembra tekuće školske godine realizovana je aktivnost/projekat "Interkulturalnost - Evropski dan jezika" u okviru obogaćenog jednosmenskog rada nastavnika koji su zaduženi za francusko-srpski jezički kutak - Slađane Opačić, Olivera Miljkovića i Danijele Brđović.
Kako je i planom predviđeno, ova aktivnost, tj. projekat je prezentovan na Evropski dan jezika u svečanoj sali škole sa početkom u 10 časova. Prezentaciji su prisustvovali učenici 1., 2. i 4.razreda, kao i predmetni nastavnici koji su u tom trenutku imali časove, sekretar škole, stručni saradnik.
Cela ideja, zamisao je bazirana na dočaravanju šarenolikosti evropskih jezika, a učenici koji su učestvovali u ovom projektu su se potrudili da na slikovit način dočaraju interkulturalnost.
Na panoima koji krase salu prisutni su mogli pogledati različitosti između 10 evropskih jezika jer je toliko zemalja predstavljeno rečima, slikama, likovnim radovima, suvenirima, razglednicama, maketama. Učenici su napravili makete Ajfelovog tornja u Parizu, Krivog tornja u Pizi, govornice u Londonu, grčke kuće i Panteona, vetrenjače iz Holandije. Naslikali su odličja Holandije, Srbije, Grčke, Španije, Francuske, Nemačke, Rusije, Italije, Turske.
U kratkom programu predstavljene su različite muzičke i recitatorske sposobnosti učenika, počevši od pesme "Tamo daleko", preko pesama na nemačkom i engleskom jeziku do popularnih muzičkih kompozicija iz poznatih serija.
Najvažniji ciljevi Dana jezika su ovom realizovanom aktivnošću (projektom) i postignuti:
• podizanje svesti o značaju učenja jezika,
• promovisanje velike jezičke i kulturne raznolikosti koja postoji u Evropi,
• podsticanje celoživotnog učenja jezika, u školi i van nje.